• Emre Kutlu

Meclisten Geçen On Birinci Kalkınma Planı Ve Fintekler

Hoşumuza gitmeyen, eleştirdiğimiz ya daha iyi olacağını düşündüğümüz şeyler olduğunda hiç çekinmeden buralardan hep yazdık. Bu sefer de keyiften yazmak istediğim bir makaleyi fazla uzatmadan satırlara dökeceğim.


Bildiğimiz üzre dünyanın her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de teknoloji girişimciliğinin önündeki en büyük engel regülasyonlar. Siz bir roket yapsanız da, hazır bekliyor olsa da kanunlar izin vermedikçe bir işe yaramıyor malesef. Amani Technologies olarak ödeme sistemlerinin, şubesiz bankacılığın ve hatta dijital bankacılığın elini çok güçlendirecek olan yapay zeka temelli yüz tanıma yazılımımızın regülasyon engeline takılıp takılmayacağı hakkında detaylı araştırma yaparken TBMM’den geçtiğimiz aylarda geçen on birinci kalkınma planına hayran hayran bakakaldık.


Pek tabi on birinci kalkınma planı sadece finans alanı ile alakalı değil. Hukuk, eğitim, sağlık v.b. çok alan ile alakalı yenilik içeriyor. Ancak ekonomi ve finans konuları çok sıcak ağız yakan gündem maddeleri olmasından ötürüdür ki fintek konusunda devrim niteliğinde regülasyon niyetleri ortaya konulmuş. Burada amaç şu olmalıdır : Nasıl ki İngiltere’de bir kişi mobil uygulaması üzerinden selfi çekerek banka hesabı açabiliyorsa, Çin’deki bir kişi metroya yüz tanıma yapay zekası ile ödeme yaparak binebiliyorsa Türkiye’de de hem kanunlar hem de teknik alt yapı bunlara müsade edebilmeli.


Sonuç:

İşte tam da bu noktada meclisten geçen o kalkınma planındaki maddeleri çıkarttım ve aşağıya sizler için yapıştırıyorum. Umarım tüm bunlar sözde kalmaz ve hızlıca yürürlüğe geçer.


taslak maddeleri:


248.7. Finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 248.8.Finansal düzenlemeler hazırlık aşamasında kamuoyuna duyurulacak, görüşlerin alınması için taraflara yeterli süre tanınacak ve düzenlemelerin etki analizleri yapılacaktır. 248.9. Finansal düzenlemelerde şeffaflık ve öngörülebilirlik ölçütlerini ortadan kaldırıcı nitelikte ve geriye dönük etki yaratan düzenlemelerden kaçınılacaktır. 248.10.Türk Lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacaktır. 249.Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke işbirlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecektir. 249.1. Takas ticaretinde kullanılacak Avrupa Ödeme Sistemi yapısı incelenerek ülkemizde de benzer bir yapının kullanıma açılması sağlanacaktır. 249.2. Küresel rezerv para alternatifi oluşturmaya yönelik ülke işbirlikleri oluşturulacak ve söz konusu ülke merkez bankalarının ortak çalışma yürütmesi sağlanacaktır. 249.3. İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânları artırılacaktır. 249.4. Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkânları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacaktır. 249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır. 250. Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecektir. 250.1. Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacaktır. 250.2. Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı oluşturulacaktır. 250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır. 250.4. İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacaktır. 250.5. Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu sağlanacaktır. 251.Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecektir. 251.1. İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacaktır. 251.2. Finansal tüketicilerin ihtiyaçlarının doğru tespit edildiği, finansal kurumlar karşısında haklarının korunduğu ve her iki taraf arasında aracılık hizmetlerinin verildiği Finansal Danışmanlık Sistemi geliştirilecektir

Herkese bol üretken günler dilerim.


Emre KUTLU


0 görüntüleme

© 2023 by Emre Kutlu

  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Pinterest - Siyah Çember
  • Facebook - Black Circle

Follow me on social netwroks